Zařízení na čištění bioplynu Gapeq

 

Bezodpadová membránová technologie čištění bioplynu Gapeq se vyznačuje vysokou účinností s min. 95% čistotou výstupního biometanu. Zařízení splňuje podmínky normy na kvalitu biometanu a umožňuje rychlé najetí plného výkonu bez jakýchkoliv časových ztrát a potřeby předčištění bioplynu před samotným čistícím procesem. Gapeq nevyužívá žádná další média, například rozpouštědla či vodu a je schopen čištění jakkoliv vlhkého či suchého bioplynu. Tím odpadají veškeré externí systémy, jako regenerace či vlhčení s kondenzací a zařízení je schopno nepřetržitého provozu při maximálním výkonu.

O nás

Společnost JINPO PLUS a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1477, byla založena v r. 1994. Na trhu působíme dlouhodobě jako stabilní dodavatel v oblastech: energetiky, stavebnictví, petrochemie, plynárenství.

 

Mezi tradiční hodnoty naší firmy patří vývoj vlastního know-how, investice do rozvoje lidských zdrojů a výrobního zařízení. Tyto hodnoty jsou pevným základem dynamického rozvoje společnosti a vysoké kvality dodávaných výrobků.

 

Objevujte

Nové možnosti využití bioplynu v energetice a dopravě.

Nový zdroj biopaliva druhé generace s nejnižšími emisemi na ujetý kilometr.

Nové možnosti při realizaci projektů výstavby a modernizace bioplynových stanic a ČOV.

Výhody naší technologie

1 Jednostupňová čistící technologie s nízkými provozními náklady.

2 Zařízení umožnuje rychlé najetí plného výkonu, bez jakýchkoliv časových ztrát.

3 Kvalita výstupního biometanu vhodná pro CNG i pro vtláčení do plynárenské sítě.