Zařízení pro čištění bioplynu Gapeq


Technologie Gapeq společnosti JINPO PLUS a.s. je oproti konkurenčním technologiím unikátní hned v několika směrech. Oproti již dlouho na trhu nasazeným a nabízeným technologiím jako jsou PSA, DWW, tlaková a beztlaká aminová vypírka a Genosorb je technologie Gapeq významně energeticky úspornější. 

Technologie Gapeq dosahuje vyšší energetické účinnosti také v porovnání s ostatními membránovými technologiemi, které jsou již tak energeticky výhodnější než starší dostupné technologie. Těchto výsledků dosahuje především proto, že nevyužívá žádná další média, například rozpouštědla či vodu a je schopen čištění jakkoliv vlhkého či suchého bioplynu, tím odpadají veškeré externí systémy, jako regenerace či vlhčení a kondenzace a je schopen nepřetržitého provozu při maximálním výkonu.

Výstupem jednostupňové technologie Gapeq je tedy Biomethan s obsahem metanu vyšším než 95%, zbaven minoritních látek, který oproti konkurenčním technologiím je již odsířen a navíc zcela suchý, připravený na vtláčení do sítě se zemním plynem, či jako automobilové palivo CNG. Dále technologie Gapeq je navrhována jako technologie tzv. bezodpadová, tedy dále využívá i odpadní plyn s vysokým obsahem oxidu uhličitého.

Tabulka pracovních rozsahů technologie Gapeq:

Parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Vstup bioplynu do technologie

Nm3/h

10-500

Charakteristika  vstupního bioplynu

Objemová % CH4

Min.50

Obj.% CO2

Max. 50

Obj.% O2

0 – 1,3

Obj.% N2

0 – 1

ppm H2S

 0 – 400

Siloxany mg/m3 0 - 20

Rosný bod (°C)

45

Teplota (°C)

15 – 45

Min. tlak (bar)

0,05

Výstup biometanu z technologie

 

Nm3/h

5-250

Max. tlak (bar)

0,05-6

Teplota (°C)

-15 až +45

Rosný bod (°C)

-50

Odpadní plyn (permeát)

Nm3/h

5-250

Tlak (bar)

0,05 – 1

Charakteristika biometanu

(TPG 902 02)

objemová % CH4

˃95

 

 

 

GAPEQ pro bioplynové stanice

sample photo

 

GAPEQ pro čistírny ov

sample photo