Gapeq pro ČOV


Bezodpadová membránová technologie Gapeq na čištění bioplynu, produkovaného na čistírnách odpadních vod, se vyznačuje vysokou účinností s min. 95% čistotou výstupního biometanu. Zařízení splňuje podmínky normy ISO 154 03-1 a umožňuje rychlé najetí plného výkonu bez jakýchkoliv časových ztrát a potřeby předčištění bioplynu před samotným čistícím procesem. Gapeq také oproti konkurenčním membránovým technologiím nevyužívá žádná další média, například rozpouštědla či vodu a je schopen čištění jakkoliv vlhkého či suchého bioplynu, tím odpadají veškeré externí systémy, jako regenerace či vlhčení/kondenzace a je schopen nepřetržitého provozu při maximálním výkonu.

Kvalita vstupního Bioplynu do zařízení Gapeq specifikována v Tabulce pracovních rozsahů technologie Gapeq .

Technologie je robustní a přizpůsobitelná veškerým dalším, případně lišícím se podmínkám, jako v případě čistíren odpadních vod měnícímu se obsahu siloxánů apod, tyto podmínky jsou individuálně konzultovány se zákazníkem.

Výstupem jednostupňové technologie Gapeq je tedy Biomethan s obsahem metanu vyšším než 96%, zbaven minoritních látek, který oproti konkurenčním technologiím je již odsířen a navíc zcela suchý, připravený na vtláčení do sítě se zemním plynem, či jako automobilové palivo CNG. Dále technologie Gapeq je navrhována jako technologie tzv. bezodpadová, tedy využívá dále i odpadní plyn s vysokým obsahem oxidu uhličitého.

Technologie je nabízená ve dvou lišících se variantách menší/větší produkce BioCNG. Pro požadovanou produkci v rozsahu 5-15 NCMH výstupního Biometanu nabízíme technologii Gapeq5-15, zpracovávající 10 až 30 NCMH bioplynu, tato jednotka se vyrábí v mobilní kontejnerové variantě z monolitického betonu. Pro požadovanou produkci v rozsahu 20-250 NCMH výstupního Biomethanu, či vyšší, nabízíme technologii Gapeq20-250, tuto jednotku již nabízíme v kromě mobilní kontejnerové variantě i ve variantě stacionární skipovací jednotky.

GAPEQ5-15

sample photo

 

GAPEQ20-250

sample photo