Záruky & Bezpečnost


Na dodané zařízení Gapeq je poskytována kupujícímu záruka na jakost v délce 12 měsíců od uvedení do provozu, na membrány pak 60 měsíců od uvedení do provozu.

Uvedení do provozu nastává potvrzením předávacího protokolu po instalaci zařízení, není-li dohodnuto jinak.

  • Senzor úniku metanu .
  • Technologie uvnitř stanice v nevýbušném provedení - ATEX.
  • Protipožární senzor.
  • Teplotní senzor.
  • Nerezové provedení zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost zařízení.

1Zdvojené hardwarové / softwarové jištění.

2Hlídání chodu kompresorů a polohy ventilů.

3Signalizace bezpečnostních stavů.