Varianta Gapeq5-15, Čistírny odpadních vod


 
Bezodpadová membránová technologie Gapeq na čištění až 30 NCMH bioplynu z čistíren odpadních vod, se vyznačuje vysokou účinností s nízkými provozními náklady. Zařízení splňuje podmínky normy ISO 154 03-1 a umožňuje rychlé najetí plného výkonu bez jakýchkoliv časových ztrát a potřeby předčištění bioplynu před samotným čistícím procesem.

Technologie je robustní a přizpůsobitelná veškerým dalším, případně lišícím se podmínkám, jako v případě čistíren odpadních vod měnícímu se obsahu siloxánů apod, tyto podmínky jsou individuálně konzultovány se zákazníkem.

Specifikace kvality vstupního Bioplynu  lze nalézt v:

 
Tabulce pracovních rozsahů technologie Gapeq

Jednotka
o výkonu 5-15 NCMH Biometanu je nabízena ve variantě mobilního kontejnerového provedení.