Bioplynová stanice Choťovice


Zkušební provoz technologie Gapeq15 - říjen 2016

.. "Hotel Na Farmě je přitom skvělou ukázkou firemního provozu, jenž funguje na bázi uzavřeného koloběhu – veškerou energii, živočišné produkty i odpad dokáže totiž nejen sám produkovat, ale také spotřebovat."

Naše zařízení Gapeq15 získalo v řijnu 2016 povolení ke zkušebnímu provozu od TIČR na bioplynové stanici Hotelu Na Farmě a díky tomu zde lze demonstrovat funkčnost a celkový výkon našeho zařízení při provozu na reálný bioplyn.

   

Gapeq15 zde v rámci zkušebního provozu na bioplynové stanici spotřebuje každou hodinu průměrně 31 Nm3/h bioplynu, z toho vyrobí 15 Nm3/h Biometanu.

Zařízení se v provozu vyznačuje vysokou účinností s nízkými provozními náklady, 0,45 kW/Nm3 vyrobeného Biometanu splňujícího podmínky normy TPG 902 02.

Fotografie z lokality

 Děkujeme tímto Hotelu na farmě, na jejichž bioplynové stanici nám bylo umožněno zapojit a otestovat naše zařízení Gapeq15.

 


Technologické podmínky

Kvalita bioplynu na dané lokalitě kolísá, většinu času se drží lehce nad 50% obj. metanu.

Systém napojení

Vstupy:

Elektro přípojka – Napěťová soustava – 3PEN~50Hz, 400V/TN-C-S,DC 24V/TN-S. Vodovodní přípojka není potřeba

Potrubí bioplynu DN40

Výstupy:

Kanalizace dešťová  DN100

Potrubí permeátu DN40

Potrubí biometanu DN 25